Գ․ Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց

Այսօրը կերտում է վաղը, այսօրվա սերմը ապագայի հունձն է և գալիքի բերքը...

Գիտելիքը ձեռք է բերվում փորձով

Տվեք երեխային հետաքրքրասիրություն: Գիտելիքը նա կգտնի ինքը:

Կյանքը մեր դպրոցում