Գ․ Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց

Այսօրը կերտում է վաղը, այսօրվա սերմը ապագայի հունձն է և գալիքի բերքը...

Գիտելիքը ձեռք է բերվում փորձով

Տվեք երեխային հետաքրքրասիրություն: Գիտելիքը նա կգտնի ինքը:

Կյանքը մեր դպրոցում

2023-04-07

Բաց դաս

2023-04-06

Շախմատ

2023-03-24

Բաց դաս

2023-03-21

Բաց դաս

2023-03-22

Բաց դաս

2023-03-20

Բաց դաս