hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

Գ. ԷՄԻՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 182 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ

Սովորողների փաստացի թիվը և տարեկան շարժը ըստ դասարանների
«Տեղեկություն դպրոցի կրթական գործունեության մասին»
(Լից. 413, 07 .03.2006թ.)
«Տեղեկություն դպրոցի կրթական գործունեության մասին»
(Լից. 413, 07 .03.2006թ.)
«Տեղեկություն դպրոցի սովորողների փաստացի թվի մասին»
(22 .06.2018թ.)
«Երևանի Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոցում սովորողների թափուր տեղերն ըստ դասարանների» (22.06.2018թ.)