hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

Գ. ԷՄԻՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 182 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ

‹‹Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց›› հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անհատական կազմը (06.06.2017թ.)‹‹Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց›› հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդ

‹‹Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց›› հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը դպրոցի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինն է, որի լիազորությունների ժամկետը 2 տարի է:
‹‹Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց›› հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը քննարկում և հաuտատում է ‹‹Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց›› հիմնադրամի կառուցվածքը, բյուջեն, հաստիքացուցակը, զարգացման ռազմավարական ծրագրերը, տնօրենի ընտրության կանոնակարգը, տնօրենի տարեկան հաշվետվությունը, կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների իրականացումն ըստ կանոնադրության:
‹‹Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց›› հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է 7 անդամից, որի անհատական կազմը հաստատում է ՀՀ վարչապետը՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայությամբ:
Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմվում է մեկ անդամ ՝ ՀՀ ԿԳ նախարարի առաջադրմամբ, չորս անդամ՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի առաջադրմամբ, մեկ անդամ՝ մանկավարժական կազմից, մեկ անդամ ծնողական խորհրդի կազմից:
‹‹Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց›› հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է ՀՀ ՔԴԿ տնօրեն Գերաշնորհ Սրբազան Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, խորհրդի քարտուղարն է Արաքսյա Հովսեփյանը:
2015 թվականի մարտի 9-ի N 166-Ա ՀՀ վարչապետի որոշմամբ հաստատվել է ‹‹Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց›› հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անհատական կազմը:
‹‹Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոց›› հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անհատական կազմը

Տ. Վարդան եպիսկոպոս

Նավասարդյան

-Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն և Էօրնեկյան վարժարանի տեսուչ (համաձայնությամբ)

Տ. Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյան

-Մայր Աթոռի հոգևոր-կրթական հաստատությունների վերատեսուչ և Գ.որգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ (համաձայնությամբ)

Կ. Հովակիմյան

-Երևանի  N118 ավագ դպրոցի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Տ. Հովհաննիսյան

-‹‹ԷԿԼՕՖ›› հիմնադրամի գործադիր տնօրեն (համաձայնությամբ)

Ն. Հովհաննիսյան

-ՀՀ ԿԳ նախարարության աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետ

Ա. Հովսեփյան

-Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոցի տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալ, պատմության ուսուցչուհի (համաձայնությամբ)

Գ. Պողոսյան

-Գ. Էմինի անվան թիվ 182 ավագ դպրոցի ծնողական խորհրդի անդամ (համաձայնությամբ)