hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

Գ. ԷՄԻՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 182 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ

Հաշվետվություններ 2020      
Հաշվետվություն.հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2020-30.06.2020 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն.հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2020-30.06.2020 ժամանակահատված)
Նախահաշիվ /Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2020թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության/
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2020-30.06.2020 ժամանակահատված)
«Երևանի Գ.Էմինի անվան N 182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2020թ.-ի նախահաշվի նախագիծ
Հաշվետվություններ 2019      
Հաշվետվություն.հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2019-31.12.2019 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2019-31.12.2019 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն.հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2019-31.12.2019 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն.հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2019-30.06.2019 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2019-30.16.2019 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն.հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2019-30.06.2019 ժամանակահատված)
Տեղեկանք. «Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2019թ. առաջին ամսյակի փաստացի ծախսեր
Տեղեկանք. «Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2019թ. դրամական հոսքերն ըստ հոդվածների
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2019-31.03.2019 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն.հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2019-31.03.2019 ժամանակահատված)
Նախահաշիվ 2019
Հաշվետվություններ 2018      
Հաշվետվություն ֆինանսական արդյունքների մասին
Հաշվետվություն.հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2018-31.12.2018 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2018-31.12.2018 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2018-31.12.2018 ժամանակահատված)
«Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2018թ. հաշավապահական հաշվեկշիռ
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2018-31.12.2018 ժամանակահատված)
Տեղեկանք. «Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2018թ. փաստացի ծախսեր
Տեղեկանք. «Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2018թ. դրամական հոսքերն ըստ հոդվածների
Տեղեկանք. «Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2018թ. 9 ամիսների փաստացի ծախսեր
Տեղեկանք. «Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2018թ. 9 ամիսների փաստացի ծախսեր
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2018-30.09.2018 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2018-30.09.2018 ժամանակահատված)
Տեղեկանք. «Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2018թ. 9 ամիսների դրամական հոսքերն ըստ հոդվածների
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2018-30.09.2018 ժամանակահատված)
2018թ. I եռամսյակի դրամական հոսքերն ըստ հոդվածների
2018թ. I եռամսյակի փաստացի ծախսեր
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2018-31.03.2018 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2018-31.03.2018 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական ,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2018-31.03.2018 ժամանակահատված)
2018թ. I կիսամյակի դրամական հոսքերն ըստ հոդվածների
2018թ. I կիսամյակի փաստացի ծախսեր
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2018-30.06.2018 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2018-30.06.2018 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն. հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2018-30.06.2018 ժամանակահատված)
2018թ նախահաշիվ      
Հաշվետվություն « Երևանի Գևորգ Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2017թ. գործունեության մասին
Անկախ աուդիտորական եզրակցություն (22.03.2018թ.)
Նախահաշիվ 2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի
Հաշվետվություններ      
Հաշվետվություն. հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-31.12.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-31.12.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-31.12.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական ,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2017-31.12.2017 ժամանակահատված)
2017 թ. տարեկան հաշվետվություններ      
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 2017թ.
Հաշվապահական հաշվեկշիռ 31.12.2017թ.
2017թ. ֆինանսական հաշվետվություն, 12 ամիս      
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-31.12.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-31.12.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական ,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2017-31.12.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-31.12.2017 ժամանակահատված)
      
ՏԵՂԵԿԱՆՔ «Երևանի Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2017թ. տարեկան դրամական հոսքերն ըստ հոդվածների
Նախահաշիվ 18.12.2017թ.
Հաստիքային ցուցակ 06.09.2017թ.
Տեղեկատվություն 18.12.2017թ.
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Վ Ի Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ 2 «Երևանի Գևորգ Էմինի անվան N 182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2018թ.-ի եկամուտների և ծախսերի
2017թ. ֆինանսական հաշվետվություն, 9 ամիս      
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-30.09.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-30.09.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-30.09.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական ,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2017-30.09.2017 ժամանակահատված)
      
Տեղեկատվություն «Գ.Էմինի անվան N182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 2018 թվականի բյուջեի պլանավորման մասին
2018թ. Նախահաշվի նախագիծ
Բյուջետային օրացույց
2017թ. ֆինանսական հաշվետվություն 1-ին կիսամյակ      
Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուժետային ծախսերի և բյուժետային պարտքերի մասին(01.01.2017-30.06.2017 ժամանակհատվածի համար)
Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուժետային ծախսերի և բյուժետային պարտքերի մասին(01.01.2017-30.06.2017 ժամանակհատվածի համար)
Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուժետային ծախսերի և բյուժետային պարտքերի մասին(01.01.2017-30.06.2017 ժամանակհատվածի համար)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2017-30.06.2017 ժամանակահատված)
2017թ. Ֆինանսական հաշվետվություն , 1-ին եռամսյակ      
Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-01.04.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2017-01.04.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2017-01.04.2017 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուժետային ծախսերի և բյուժետային պարտքերի մասին(01.01.2017-01.04.2017 ժամանակհատվածի համար)
2017թ նախահաշիվ      
Հաստիքային ցուցակ

2017 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ
2017 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ(շարունակություն)
2017 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագիծ 2
2017 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագիծ(շարունակություն)
2017 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագիծ 1
2017 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագիծ(շարունակություն)
2016 թվականի ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն      
Դիտել փաստաթղթերը
2016թ ֆինանսական հաշվետվություն, 1-ին եռամսյակ      
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին(01.01.2016-01.04.2016 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2016-01.04.2016 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական ,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2016-01.04.2016 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2016-01.04.2016 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2016-01.04.2016 ժամանակահատված)
2016թ ֆինանսական հաշվետվություն, 6 ամիս      
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2016-01.07.2016 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական ,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2016-01.07.2016 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2016-01.07.2016 ժամանակահատված)
2016թ ֆինանսական հաշվետվություն, 9 ամիս      
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2016-01.10.2016 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական ,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին (01.01.2016-01.10.2016 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2016-01.10.2016 ժամանակահատված)
Հաշվետվություն .հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին (01.01.2016-01.10.2016 ժամանակահատված)